ลืมรหัสผ่าน คลิกที่นี่
Hacked By Saeed0511 & Saeed.jok3r From Iran FaceBook.com/Saeed.0511 Hacked By Saeed0511 & Saeed.jok3r From Iran FaceBook.com/Saeed.0511
แนวทางการบูรณาการเนื้อหาการควบคุมยาสูบในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตไทย
อ่านทั้งหมด
Nurse leading the way on tobacco control in WCTOH 2012 on Mar22, 2012 Singapore

International Conference ob Environmental and Occupational Determinants of cancer: Interventions for Primary Prevention

17-18 Mar 2011 at Asturias Spain
UICC Capacity building workshop in Singapore

Nov2009
WCTOH 2009 in Mumbai India

Mar 2009
UICC 2008

World cancer Congress 2008 in Geneva
20 May 2007

การเข้าร่วมประชุม Cancer Prevention and Early Detection ระหว่าง 20-25 พค 2550
7 พค 50

กิจกรรมนิทรรศการควบคุมยาสูบเนื่องในวันพยาบาลสากล 7 พค 50 ณ สวนลุมพินี กทม
12 มกราคม 2550

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ครบ 111 ปี วันที่ 12 มกราคม 2550
28 ตุลาคม 2549

คลินิคตรวจสมรรถภาพร่างกาย และให้คำปรึกษาเพื่อการเลิกบุหรี่เคลื่อนที่ ณ สยามสแควร์ ซอย 4
9-13 ก.ย. 2549

การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2549
28 พ.ค. 2549

การประชุมสร้างแกนนำผู้ปกครองในโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ ศาลายา
26 พ.ค. 2549

โครงการทัศนศึกษาดูงานที่สถาบันโรคทรวงอก โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
25 พ.ค. 2549

โครงการทัศนศึกษาดูงานที่สถาบันโรคทรวงอก โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ ศาลายา
17 พ.ค. 2549

การประชุมการสร้างแกนนำครูในโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
13 พ.ค.2549

การประชุมการสร้างแกนนำผู้ปกครองในโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
10 พ.ค. 2549

การประชุมสร้างแกนนำโรงเรียนในโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
 
Copyright © 2006 NS Against Tobacco
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Webmaster: srvvn@mahidol.ac.th
062865